Diensten

Administratieve diensten

U kunt bij ons terecht voor alle vormen van dienstverlening op administratief gebied. Wij kunnen uw volledige administratie verzorgen en wij kunnen de door u gevoerde administratie periodiek monitoren. Daartussen zijn ook zogenaamde hybride varianten mogelijk, waarbij u bijvoorbeeld de facturering verzorgt vanuit financieel administratieve software, waarna wij de inkoop- en de bankboekingen daarin verwerken. We maken daarbij gebruik van professionele software. Voor de hybride varianten maken wij voornamelijk gebruik van Exact Online. We beperken ons daar echter niet toe. We hebben ruimschoots ervaring met alle toonaangevende financieel administratieve software. Voor de kantooradministratie en de klantadministraties die volledig door ons verzorgd worden, maken we gebruik van Exact Globe Next.

We begeleiden startende ondernemers bij het opzetten van hun administratie. Ook adviseren we ondernemers bij het aanpassen van hun administratie indien ze er niet de noodzakelijke informatie uit kunnen halen die benodigd is voor een optimale bedrijfsvoering.

DHD kan voor u de volledige personeelsadministratie verzorgen. We voeren uw loonadministratie, waarbij we kennis hebben van alle voorkomende cao's.

Vanuit de door ons gevoerde of de door ons beoordeelde administratie stellen wij de (verplichte) jaarstukken voor u samen. Hierbij moet u denken aan de de (inrichtings)jaarrekening en de deponeringsjaarrekening. Allemaal conform de geldende wetgeving en voorschriften van bijvoorbeeld de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Fiscale diensten

Wij verzorgen alle voorkomende fiscale diensten. Hierbij kunt u denken aan de afhandeling van aangiften omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting en uiteraard inkomstenbelasting. Alle aangiften worden digitaal verwerkt en digitaal verzonden, waarbij we gebruik maken van overheidscertificaten.

Heeft u een geschil met de belastingdienst? Wij assisteren u bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Voor de laatste nieuwtjes op fiscaal gebied willen we u verwijzen naar onze nieuwspagina.

Bedrijfskundige adviezen

Onze diensten gaan verder dan de gebruikelijke ondersteuning bij administratieve en fiscale vraagstukken. DHD kan u begeleiden bij de meest uiteenlopende beslissingen op bedrijfskundig gebied. Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen van een beslissing? Dat rekenen we voor u door. We ondersteunen u bij het opmaken van resultaat- en liquiditeitsbegrotingen en investeringsbudgetten. DHD verzorgt ontslagaanvragen bij het UWV en adviseert bij ontslagaanvragen via de kantonrechter. We zijn alert op subsidiemogelijkheden en fiscale stimuleringsregelingen. We helpen startende ondernemers op weg en begeleiden u bij bedrijfsbeëindiging en -overdracht.

DHD is geen accountantskantoor. Een afgeronde studie als certificerend accountant en meer dan 10 jaar ervaring als openbaar accountant vormen wel de basis voor de kwaliteit van onze dienstverlening.